Splošna določila in pogoji prodajalne Turbo Cevi Online

Pogoji spletne prodajalne Turbo Cevo so sestavljeni v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Obligacijskim zakonikom (OZ) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Spletno prodajalno Turbo Cevi upravlja podjetje Turbo Ideal d. o. o., Zalog pri Škofljici 1, 1291 Škofljica.

1. Prodajalec – »Turbo Ideal« D. O. O., Zalog pri Škofljici 1, 1291 Škofljica.

2. www.turbocevi.si – Internetna stran v lastništvu Prodajalca 

3. Kupec – vsaka pravna oseba (gospodarski subjekt), fizična oseba, ki je dostopala do internetne strani in je naročila izdelek

4. Uporabnik – vsaka pravna oseba (gospodarski subjekt), fizična oseba, ki internetno stran www.turbocevi.si uporablja z namenom realizacije nakupa izdelkov, oglaševanih na le-tej ali pridobivanja informacij o določenem izdelku

5. Uporaba www.turbocevi.si – dostop do strani www.turboideal.si zaradi pridobitve informacij o vsebini slednje in/ali realizacije internetne prodajalne

6. Spletni nakup ali internetna prodajalna – nakup izdelka prek internetne strani www.turbocevi.si

7. Izdelek/i – vsi izdelki, ki so izpostavljeni na www.turbocevi.si, ki pa jih je mogoče kupiti prek internetne prodajalne.

Registracija

Nakup v spletni prodajalni Turbo Cevi je mogoče s pomočjo registracije. Registracija je omogočena pravnim osebam (gospodarskim subjektov) in fizičnim osebam. Vsak uporabnik, ki se registrira na naši spletni strani, ima priložnost uporabljati Moj profil, pregledovati ponudbo blaga in cene. Prav tako lahko ureja in dodaja izdelke v svojo Košarico.

Osebni podatki

Turbo Cevi v spletni prodajalni zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: priimek, ime, številko ulice in hiše, kraj, državo, GSM-številko, uporabniško ime (e-pošto) in geslo.

Obdelava in hranjenje podatkov

Uporabnik s podanim soglasjem podjetju Turbo Cevi, kot upravljavcu zbiranja osebnih podatkov, omogoča obdelavo zbranih osebnih podatkov za namene obdelave in izvrševanja spletnih naročil, nakupov, reševanja morebitnih težav pred in po spletnih nakupih. Turbo Cevi uporablja podatke, pridobljene tudi za namene vzorčenja, anket in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe izdelkov, prilagajanje ponudbe, tržne raziskave, informacije o dobavi, novice in ugodnosti, za pošiljanje e-novic in drugega promocijskega materiala Turbo Cevi.

Turbo Cevi lahko obdeluje pridobljene podatke za lastne namene do ugovora ali preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani. Posameznik ima med upravljanjem osebnih podatkov možnost vpogleda in posodobitve podatkov v uporabniškem računu.

Individualne pravice

Uporabnik spletne prodajalne lahko kadarkoli zahteva od upravljavca osebnih podatkov, da preneha z obdelavo zgoraj navedenih informacij. Posameznik lahko od upravljavca zahteva tudi uveljavljanje naslednjih pravic:

  • dostop do osebnih podatkov,
  • korekcija netočnih osebnih podatkov,
  • omejitev obdelave,
  • brisanje,
  • ugovor,
  • avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno s profiliranjem.

Zahtevo za uveljavljanje pravic rešuje individualno, upravljavec posamezniku pošlje odgovor s pojasnili v zakonsko ustreznem roku.

Lahko se obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na karmen@turboideal.si.

Če se posameznik ne strinja z informacijo o obdelavi osebnih podatkov in pojasnilom, pridobljenim pri spletni prodajalni Turbo Ideal Cevi ali Pooblaščenca za varstvo podatkov ali je prekoračil zakonski rok za odgovor, lahko vloži pritožbo na nadzorni organ. V Republiki Sloveniji je organ nadzora Pooblaščenec za informacije.

Več o varstvu svojih osebnih podatkov si lahko preberete v Izjavi o zasebnosti.

Dostava

Stroški dostave so vključeni v kupnino kot ločena postavka.

Dostavo opravi Prodajalec z najemom registriranih kurirskih služb. Dostava se izvede na naslov stranke, preko kurirske službe GLS. V primeru stanovanjske stavbe se dostava opravi do vhoda v stanovanjski objekt.

Izdelki, plačani v skladu z oddano ponudbo, bodo Kupcu dostavljeni v roku 2 do 5 delovnih dni. V primeru, da Prodajalec kupljenega izdelka ne more dostaviti v navedenem roku, bo o tem obvestil Kupca, da se dogovorimo o novem dobavnem roku. V tem primeru ima Kupec pravico odpovedati Pogodbo.

Kupec je ob prevzemu dostavljenega izdelka dolžan dostavljeni izdelek pregledati in v primeru vidnih poškodb ima pravico zavrniti prevzem le-tega, ter lahko zahteva dostavo nepoškodovanega izdelka.

V primerih, ko je Kupcu dostavljen izdelek drugačen od tistega, ki ga je naročil in kupil, ima pravico do dobave naročenega izdelka, če pa to ni mogoče, je Kupec upravičen do vračila kupnine v višini plačane cene izdelka.

Kupec ob dostavi ob kupljenem izdelku prejme vso dokumentacijo, ki je priložena izdelku (navodila za uporabo, garancijski list ipd.), račun, potrdilo o prejemu pošiljke, ki ga je dolžan podpisati. S podpisom na potrdilu o prejemu pošiljke se šteje, da je bil izdelek prevzet brez vidnih poškodb.

Dostava poteka po vsej Evropi.

Cene

Vse cene na spletni strani so izražene v evrih in vključujejo DDV. Pravne osebe ob registraciji na spletni strani prejmejo določen popust.

Plačilo

Kupec lahko kupljene izdelke plača po povzetju.

Šteje se, da je plačilo opravljeno v času dostave blaga in izdaje potrdila o prejetem denarju.

Z gotovino se plača ob prevzemu izdelka. Ta način plačila je na voljo tudi za prevzem izdelkov v prostorih podjetja.

Veljavnost ponudbe

V času nakupa veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo do oddaje naročila brez predhodnega obvestila.

Odstop

Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe na daljavo v roku 14 dni od spletnega nakupovanja.

Odstopni rok poteče 14 dni od dneva, ko potrošnik fizično pridobi blago ali ga pridobi namesto potrošnika in ga v ta namen določi potrošnik oziroma v primeru delne dostave posameznih artiklov iz enega naročila rok poteče 14 dni od dneva, ko potrošnik pridobi fizično posest zadnjega kosa blaga ali ga kupi namesto njega, ki ni prevoznik, ki ga je za ta namen določil potrošnik.

Reklamacije

V primeru nezadovoljstva z blagom, kupljenim v spletni prodajalni www.turbocevi.si, ima kupec pravico, da ga vrne v roku 8 dni od dneva dostave, s pisnim obvestilom na elektronski naslov www.turbocevi.si. ali na naslov Zalog pri Škofljici 1, 1291 Škofljica.

Kupec lahko blago vrne le, če je nepoškodovano, v originalni embalaži in ima priloženo spremljajočo dokumentacijo (račun, garancija, navodila za uporabo).

Če kupec blago, s katerim je nezadovoljen, vrne po pošti, krije stroške te dostave sam.

V 14 dneh po prejemu obvestila o vračilu s strani kupca, nepoškodovanega blaga v originalni embalaži in z vsemi dokazili, bo naše podjetje kupcu vrnilo celoten znesek, na enak način kot plačilo, razen če je izrecno zahtevano drugače.

Pred predajo naročenega blaga kurirski službi ga bodo naši zaposleni natančno pregledali in se prepričali, da na njem ni vidnih poškodb. Blago bo zapakirano tako, da se med transportom ne poškoduje. Kupec je ob prevzemu blaga od kurirske službe dolžan le-to pregledati in vložiti reklamacijo za morebitno škodo osebi, ki izvaja dostavo. 

Če kupec po prevzemu pošiljke (po odhodu predstavnika kurirske službe) opazi fizične poškodbe blaga na blagu, jih lahko v roku 24 ur prijavi na naslov www.turbocevi.si.

Tako poslane reklamacije bomo pri kurirski službi podrobno preučili, vendar si pridržujemo pravico, da jih zavrnemo. Reklamacije fizične poškodbe, vložene po več kot 24 urah od trenutka dostave, ne sprejemamo.

Vsak artikel v spletni prodajalni ima svojo sliko in opis. Čeprav smo poskušali narediti slike in opise verodostojne, ne moremo zagotoviti absolutne točnosti podatkov. V primeru, da se blago ne ujema s sliko ali opisom s strani, ima kupec pravico, da ga vrne, povrnemo pa mu celotno vrednost računa.

Potrošnik odda reklamacijo ustno v prodajalčevem maloprodajnem objektu, na papirju ali na e-naslov karmen@turboideal.si, pod pogojem, da je potrošnik dolžan sporno napravo dostaviti v prodajalčev prodajni objekt.

Garancija

Garancija je prostovoljni korak izdajatelja (proizvajalca ali prodajalca), s katerim potrošniku ponuja posebne ugodnosti, vendar ne večje, kot jih določa zakon. Dokumentacija za uveljavljanje pravic iz garancije je v originalni embalaži izdelka.

Vsi izdelki, navedeni na spletni strani www.turbocevi.si, imajo enoletno garancijsko dobo.

Skladnost

Skladnost pomeni, da prodajalec kupljeni izdelek vzdržuje v zakonskem roku, ki je dve leti za novo blago ali storitev in eno leto za rabljeno. Če se tak izdelek pokvari v prvih šestih mesecih, ima potrošnik pravico izbire med popravilom, zamenjavo ali prekinitvijo pogodbe oziroma vračilom kupnine.

Stvarna napaka

Napaka je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno uporabo ali trženje;
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za končno uporabo, za katero ga kupec kupi, vendar so znane ali bi morale biti znane prodajalcu;
  • če izdelek nima lastnosti in značilnosti, ki so izrecno predpisane;
  • če je prodajalec dobavil izdelek, ki se ne ujema z modelom, razen če je vzorec ali model prikazan samo informativno.

Primernost izdelka za normalno uporabo se ocenjuje glede na običajno blago iste vrste in upošteva morebitne izjave prodajalca o lastnostih blaga s strani prodajalca ali proizvajalca, zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali izjavami o blagu kot takšnem.

Pritožbe

Turbo Cevi je v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov naredil vse, da bi vzpostavil učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je mogoče oddati na e-naslov karmen@turboideal.si ali pisno na naslov prodajalca: Zalog pri Škofljici 1,1291 Škofljica. Pritožbeni postopek je zaupne narave.
Prodajalec se bo potrudil, da bo vse spore rešil sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ni dosežena, je pristojen za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Turbo Cevi po zakonskih normativih ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Arhiviranje pogodbe

Pogodba med naročnikom in prodajalcem je arhivirana v Turbo Cevi Prodavnica, Zalog pri Škofljici 1, 1291 Škofljica. Pogodbe in kopije računov bodo arhivirane na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo tako, da jo zahteva na elektronskem naslovu karmen@turboideal.si.